Douane in

We kunnen namens u uitklaring regelen, met fiscale vertegenwoordiging en we kunnen ook T1 documenten uitgeven. Inklaring wordt zo snel mogelijk geregeld, waarna invoerrechten en BTW moeten worden betaald.

Voordat de lading aan boord gaat dient de documentatie gepasseerd te worden door de Amerikaanse douane en grenswacht,. Deze belangrijke stap kunnen wij voor u regelen. Als u het ons niet kunt toezenden, halen wij het graag voor u.

Voordat lading per zee vervoerd kan worden moeten de douanedocumenten in orde zijn. Hiervoor hebben wij het volgende nodig:

  • Origineel van het eigendomsbewijs (registratiedocument)
  • Verkoopbewijs van het voertuig
  • SED (verschepers exportverklaring; gegevens van koper en verkoper)

Zodra de container bij de haven van aankomst is aangekomen, regelt Hungarian Transatlantic met de vervoersmaatschappij dat het uit de haven kan vertrekken. Onze douaneafdeling zorgt dat het voertuig wordt uitgeklaard bij onze opslag. Hiervoor hebben ze de volgende documenten nodig:

  • Een kopie van het originele eigendomsbewijs
  • Aankoopnota van het voertuig
  • Directe vertegenwoordiging